GHT başı Vladimir Kissa belli etti Gagauziyanın eni seçilmiş başkanın inauguraţıyası geçirilmesi gününü. Karar tiparlandı HT ofiţıal saydında. Başkanın postuna kandidat Sergey Çimpoeş sayêr, ani bu karar erken kabledildi, neçinki taa yok Üüsek Daava Palatanın çıkışı.

Gagauziyanın eni seçilmiş başkanı İrina Vlah soţıal balantılarında teklif etti GHT deputatlarını ayırsınnar inauguraţıya geçirilmesi gününü. Bunu Avtonomiyanın başı haberledi orak (iul) ayın 11-dä internettä.    İrina Vlah urguladı, ani GHT lääzım toplansın maasuz sessiyaya.

İRİNA VLAH, seçilmiş başkan: «Bän dannışêrım Vladimir Mihayloviça, ki kısa vakıtta maasuz oturuşu haberlesinnär, neredä bän  emin edecäm. Bundan sora bütün kuvedimi koyacam Bakannık Komitetin çalışmak programasını taa 4 yıla hazırlamaa».

Ertesi günü, GHT başı Vladimir Kıssa imzaladı izini geçirmää maasuz topluşu orak (iul) ayın 19-da, angısında İrina Vlah emin edecek.

Karar kabledildi almayıp esaba kandidatın Sergey Çimpoeşin danışmasını Üüsek Daava Palatasına.

SERGEY ÇİMPOEŞ, başkan görevinä kandidat: “Kanona görä, inauguraţiya lääzım geçirilsin ondan sora, nicä hepsi daava işleri biterlär. Eer daava aaraştırmakları bitmeyeceklä, yada Üüsek Daava Palatasının kararı benim tarafımda olacêk, angı durumda ozaman olacêk Gagauziya başı? Annȇêrım, ani alatlȇȇrlar. Savaşȇrlar ilersini almaa”.

Gagauziyanın başkan seçimnerindä taradı İrina Vlah, onun için kendi seslerini seçimnerä çıkannarın 92 prozenti verdilär.

Tekst: E.Ratkoglo, P.Paçi, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu