İgor Grigoriev Moldova polittehnologu pişman, ani 2015 yIlda yardım etti İlan Şora, angısının ilişiklii var milliardın çalmasına, gelmää kuvedä. Bunu İgor Grigoriev açıkladı «GRT» kanalın «Persona»  programasında.

Polittehnolog İgor Grigoriev 2015 yılda İlan Şorun erindeki seçimnerdä seçim ştabın öndercisiydi. Ozaman Şor taradı da Orgeev kasabasının primarı oldu. 4 yıldan sora Grigoriev pişman olêr, ani yardım etti Şora taramaa ozamankı seçimnerdä.

İGOR GRİGORİEV, polittehnolog: «İlan Şor kazandı 7% ( proţent). Onun için seslerini verdilär 110 bin insan, Allaa prost etsin, ama bu insannarın arasında sade fuukarä yaşayannar. Açan bän Orgeyevda ştabın başıydım, orada hepsi dooru yapıldı- seçimnär tarandı. Ama bän şindiyä kadar pek pişmanım hem isteerım ki insannar beni prost etsinnär, ani getirdim kuvedä diil islää adamı, angısı kullanêr hepsini sade kendi faydası için. Biz lääzım hepsini diiyştirelim».

2017 yılda İlan Şora Daavanın kararınnan 7,5(edi buçuk) yıl kapan verildi. Onu kaabatlı bulardılar Moldovanın 3bankalarından miliard dolların çalmasında. Bakmayarak buna 2019 yılın küçük ayında o Moldova Parlamentin deputatı “Şor” partiyasından oldu. Ondan sora, nicä kirez ayında Moldovada  kuvet uuru diişti, Şor Moldova Devlettän kaçtı. Büün diil belli neredä o bulunêr.

 

Tekst: S.Roşka, video: V.İvarlak, montaj: A.Gerçı