Şindi (bu saatta) Komrat kasabasının Apeläţiya palatasında geçer oturuş, angısının süresindä lääzım belli edilsinnär başkan seçimnerin çıkışları.

Akılınıza getireriz, ani ilk oturuş geçti pazertesi günü, Orak ayın 8-dä. Ozaman daava kararladı bir oturuşta bakmaa seçimnerin çıkışlarını hem Sergey Çimpoeşın aalaşmasını, angıları  baalı seçimnärlän. Onun bakışına görä, seçimnär kanona görä geçmedilär hem bu uurda kimi soruşlar var.

Aklınıza getireriz, ani Gagauziyanın başkan seçimneri geçtilär Kirez (iun) ayın 30-da. Seçinmerä çıkan yaşayannarın taa çoyu kendi seslerini İrina Vlahın kandidaturası  için verdilär.