Cümnä Saalıını  korumak merkezin uzmannarı verdilär izin Komrat kasabasının kimi uşak başçalarına, ki kurumnarda var olan koşullar taa ii yapılsınnar. Yaslaların birindä şansora düzülmäk işleri yapılȇlar. Bu beterä da uşak başçası kapandı.

Edinci uşak başçasında düzüntücülük işleri geçirilerlär. Burada su sistemasını diiştirerlär, yıkanmak odalarını enilederlär hem neredä lääzım, örtüyü kaavilederlär. Nicä haberledi Komrat kasabasının primarın yardımcısı Georgiy Sarı, ani düzmäk işlerini yaparkana, çıktılar taa başka problemalar. Bu beterä uşak başçası taa geç açılacek.

GEORGİY SARI, Komrat kasabasının primarın yardımcısı : «Bu 7-ci uşak başçasında remont çekettik yapmaa. Duvar açıldıynan, gördük, ani o yıkılmaa durȇr. Biz onu yıktık da işledik enidän, da büün bileriz, ani o duvar yok nicä düşsün uşaan üstünä. Uşak başçasında remont işleri taa 10 günä uzanaceklar ».

Hepsi remont işlerini kasaba büdcetindän verilän paralarlan yapȇrlar, — haberledi 7-ci uşak başçasının başı Anna Panaitova.

ANNA PANAİTOVA, 7-ci uşak başçasının başı: «Bütündän kanalizaţiya hem su sistemaları, radiatorlar diiştirildilär hem koyuldular eni yısıtmak tertipleri. Hep ölä sanitar normalara görä, satın alındılar türlü imäk kaаpları».

Bundan kaarä, yaslada eni çarşaflar hem yastık üzleri, peşkirlär, kirvatlar hem rubalar için dolaplar. Remont işleri geçerlär Komrat kasabasının taa iki uşak başçalarında. Harman (avgust) ayında yaslalar açılaceklar.

 

Tekst:E.Ratkoglo, A.Karapirä,video: S.Bejenari, montaj: İ.Varban