Gelän aydan şafka paalar var nicä zeedelensinnär. Bunu Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică kurumnarın temsilcileri isterlär yapmaa.

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică kurumu, angısı Moldova devletin üülen tarafında elektroenergiyayı verer, bu yılın Kirez (iun) ayında yolladı energetika uurunda agentstvosuna danışmayı, neredä belli ettilär, ani paalar elektroenergiya için lääzım zeedelensinnär. Nışannanȇr, ani paaları lääzım diiştirmää, neçinki kalktı dollar hem satın almak paası zeedelendi. Sayılara görä, insannara bu paalar  var nicä 14 bana zeedelensinnär. Gas natural Fenosa isteer, ki tariflär zeedelensinnär 5,8% (beş virgüli sekiz prozentä). Nicä haberledi ekspert Viktor Parlikov, paalar lääzımdı kalksınnar taa bu ilkyazın.

VİKTOR PARLİKOV, ekspert: «Geçän yılın büük (yanvar), yada Kırım (dekabri) aylarında Fenosa verdi dokumentleri ki paalar bakılsınnar. Ozaman, laf gidärdä zeedeltmää sade bir prozentä paaları. Her o vakıt energetika uurunda agenstvosu kararı kabledäydi, o olaceydı dooru, zerä bölä kararlar diil lääzım olsunnar baalı seçim proţesinä yada başka olaylara. Ama o vakıt karar kabledilmedi. Şindi, açan hepsi politika soruşları biraz doorulȇrlar, agenstvo kararladı diiştirmää tarifleri. Ama taa çiçek (aprel) ayında satın almak paalar üüseldilär. Ley düştü, onuştan Gas Natural Fenosa isteer, ki paalar altı prozentä kalksınnar».

Gagauziyanın yaşayannarı sayêrlar, ani şindiki paalar da pek üüsek onnara deyni.  Lääzım nışannamaa, ani bitki sıra elektrik tarifleri diişildilär geçti yılın kirez (iun) ayında. Ozaman paaları indirdiydilär.

 

Tekst:Ü.Katranjı, video: S.Bejenar, montaj:T.Kazaku