Komrat Devlet Universitetin başarannarı kablettilär diplomnarını. Bu yıl universitet 477 uzman kolverer.

Universitetin başarannarı toplandılar kurumun salonunda. Yortulu gündä onnar kablettilär kendi zanaat  diplomnarını. Nicä nışannadılar genç uzmannar, bu yıllar universitettä onnar için çok faydalıydılar. Büünkü gün onnarın yaşamasında bir büük adım ileri, geniş yaşamaya.

«Üürenmemizin 3 yılı pek hızlı geçtilär. Bu ürenmäk kurumunda pek kaavi üüredicilär işleerlär. Bilgilär hem praktika yardım edeceklär bana ileeri dooru yaşamakta. Bitki yıl bän hem üürendim hem işledim. İleeri doru da işlemää gazetada isteerim».

«Sevinerim, ani etiştim büünkü günä da bu salonda kablederi diplomumu. KDU doktorları studentlerä çok ii bilgileri vererlär. Sanêrım, ani hiç bir da student pişman olmêêr ani bitirdi KDU-ni».

«Çükür ederim üüredicilerimizä, angıları 3 yıl sıravardı bizi jurnalistikaya üürettilär».

Komrat Devlet Universitetin başı Sergey Zahariya kutladı başarannarı bu önemli günnän. O urguladı, ani uzmannar kendi üüsek bilgilerinnän lääzım herzaman olsunnar sorumnu hem bulsunnar kendi erini türlü uurlarda.

SERGEY ZAHARİYA KDU, rektoru: «KDU bu gün gözäl bir yortu. Büün biz başarannara diplomnarı vereriz. Umutlanêrız, ani başarannarımız bulaceklar kendilerinä iş Moldova Devletindä».

Milli kultura fakultetin dekanı Lüdmila İbrişım danıştı hepsi başarannara, ki onnar bu uurda durgunmasınnar da ilerletsinnär kendi üürenmesini, çünkü bu verecek kolaylık etişmää üüsek uurlara. Lääzım nışannamaa, ani Bu yıl Koomrat devlet universitetini başardı 477 üüsek becerikli uzman.

 

 

Tekst:Ü.Katranjı, A.Karapirä, video:S.Bejenar, montaj:T.Kazaku