Gagauziyanın regional resim galereyasında «En gözäl devlet» foto sergisi açıldı. Burada kendi işlerini göstererlär rus geografiyası cümnesininnän geçirilmiş konkursun tarayannarı.

Heryılkı foto yaraşması baalı Rusiya devletinin naturasının korumasınınnan hem dolaya sevgiyi terbietmesinininnän patretlerin yardımınnan, — nışannadı Moldovada Rusiya baalantıları kurumun başı Mihail Davıdov.

MİHAİL DAVIDOV, Moldovada Rusiya baalantıları kurumun başı: «Bu rus geografiya cümnesinin proekti, angısı barabar Rusiya baalantıları kurumunnan sınır aşırıda çok yıl sıravardır giriştirer. Onun baş nieti onda, ani fotocular bütün dünnedän gelerlär Rusiya devletinä da türlü köşelerdä yapȇrlar gözäl fotoları».

2018-ci yılda yaraşmada pay aldılar 8 bin fotocu Rusiyadan hem başka devletlerdän. Onnar yolladılar yakın 47 bin patret. Önemli o, ani fotolar lääzım yapılsınnar sadece Rusiya devletinin erlerindä. Pay alsın konkursta var nicä herbiri.

MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın Kultura hem Turizm baş bakannıın başı: «Bu konkursun en genç pay alıcısı dört yaşında, en büüyünä da artık 98. Bu sergidä gösterili bir taraftan bakış, türlü rakurslara hem yaşamak zenginniklerinä görä. Teklif ederim Avtonomiyanın yaşayannarını gelsinnär da görsünnär bu gözellikleri».

Serginın patretleri gözäl renklärlän dolu. Burada gösterili  Rusiya devletin naturasının türlü meraklı, zengin erleri.

 

Tema: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenari, montaj: Varban