Orak (iul) ayın 1-dän 7-nä kadar Gagauziyanı  poliţiya izmetcilerininnän sayıya konuldu 200-dän zeedä kanon bozması.

Gagauziyada orak (iul) ayın birindän edisinädän sayıya koyuldu 222 kanon bozulması . Bunun için haberler Poliţiya Bakannıın presa izmetin uzmanı Anna Kotar.

ANNA KOTAR Gagauziyanın Poliţiya Bakannıın pres-sekretari: «Belli edili 18 çalmak olayı, 4 hırsızlık hem 4 yangın olayı. Avtonomiyanın yollarında oldu 8 yol razgelmesi, birindä zararlandı bir kişi. Nicä nışannanȇr, bu yol razgelmelerin baş sebepi oldu şoferlerin dikkatsızlıı, yada maşinaların prost durumu. Hep ölä poliţiya uzmannarı geçirerlär türlü profilaktika işlerini, ne verer kolaylık azaltmaa kanon bozulmakların sayısını. Belli oldu 5 olay, açan şoferlar sarfoş halda kullandılar kendi maşınalarını».

Gagauziyanın Poliţiya Bakannıın uzmannarı geçirerlar lääzımnı işleri azaltmaa deyni  kanon bozmakların hem yol razgelmelerin sayısını.

Tekst: S.Roşka, video: S.Bejenar, montaj: İ.Varban