Büüyümnerin türlü çiftçilik hastalıkları her yıl bereketin bir payını bozȇrlar. Avtonomiyanın çiftçilerin taa çoyu uurlaştılar ölä bir hastalıklan, nicä fitoftoroz. Taa sık bu hastalık patlacannarı hem kartofileri bozȇr.

Çok danışmak oldu Gagauziyanın Çiftçilik Bakannıına yaşayannardan hem birkaç çiftţilik çorbacılıından, angıları zarzavat evdä büüyüderlär,- anattı Avtonomiyanın Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısı  Andrey Dimitroglo.

ANDREY DİMİTROGLO Gagauziyanın Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısı: «Bu yıl var çok olay fitoftorozun peydalanmasınınnan. O taa çok olȇr kartofi köklerindä, patlacannarda. Bu yıl yaamurlar sık yaadılar, oldu üüsek temperatura, butakım büümnär için pek prost».

Andrey Dimitroglo annattı büüyümnerin hastalıın nışannarı için.

ANDREY DİMİTROGLO Gagauziyanın Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısı: «Patlacannar başlȇȇrlar sörpeşmää, yaprakları kararȇr, bereket da çürüyer. Bu durumda artık geç çalışmaa, bereketi kurtarmaa deyni».

Gagauziyanın Çiftçilik Bakannıın uzmannarı verdilär nasaatları çiftçilerä. Andrey Dimitroglo  nışannadı, ani hastalık, angısı peydalanȇr  patlacannarda her yıl engel eder çiftçilerä hem insana bereketi büütmää.

ANDREY DİMİTROGLO Gagauziyanın Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısı: «Lääzım tutmaa tomnarı biraz marganţovkalı su içindä, lääzım kullanmaa ilaçları, angılarında mediy var. Bunnar yardım edeceklär ötää dooru hastalık olmasın».

Hastalık olmasın deyni lääzım yapmaa profilaktika işlerini. Bölä nasaatı vererlär Çiftçilik Bakannıın uzmannarı.

 

Tekst: N.Radiş, video:S.Bejenari, montaj: A.Gerçu