Moldovanın futbol federaţiyasında arbitruların topluşu geçti. Burada sport daavaciları Gagauziyadan da pay aldılar.

Orak (iul) ayın beşindän sekizinä kadar Moldovanin futbol federaţiyasının lagerindä «В» diviziyanın arbitruları için topluşlar geçtilär. Burayı Gagauz Erindän sport davacıları da katıldılar. Pay alannar için praktika hem teoriya programası hazırlandı. Topluşa katılan, Nikolay Sarioglo nışannadı, ani ona deyni bu olay, nicä bir eni basamak UEFA  dünnesinä. Genç olan annattı, angı kalitelär lääzım olsunnar arbitrularda.

NİKOLAY SARİOGLO, futbol arbitrusu: «Bän gözlederim futbol oyunnarını, angılarında oynȇȇrlar uşakalr hem genç olannar. Moldovanın üülen tarafında bunu ikinci yıl sıravardır yapȇrım. Sayȇrım, ani futbol davacısı herbiri yakışmȇȇr olsun. Hepsi kuralları derindän lääzım bilmää. Bundan kaarä davacının harakteri lääzım kaavi olsun, ki oyunda hepscii kanona görä olsun. Bu topluş benim için faydalı oldu. Bän üürendim kimi diişilmekleri. Bän sayȇrım, ani lääzım toplamaa  davacıların kendi brigadasını, ki bizdä olsun kolaylık erindeki futbol oyunnarını gözletmää. Büün bizim oyunnarımızı davacılar Kişnovdan kontrol ederlär. Sayȇrım, ani Moldovadan arbitruların var kolaylıkları halklararası uuruna da çıkmaa».

Böla toplumnarı Moldovanın futbol federaţiyası her yıl geçirer.

 

Tekst: Sergey Roşka, video: Sergey Bejenar, montaj: Tatyana Kazaku