2006 yılda kabledilän kanona görä hepsi hayvannarı lääzım sayıya koymaa hem onnara markirovka yapmaa. Bu yapılêr damga, yada maasuz sistemanın yardımınnan.

Hayvannarın sayıya konulması için kanon kabledildi, ki kontrol etmää hayvannarı duumasından satılmasınadan. Bu iş için haberledı imäk malların koorumasında izmetin inspektoru Lübomir Vartanän.

LÜBOMİR VARTANÄN, imäk malların koorumasında izmetin inspektoru: «Sayıya koyulȇrlar ineklär, beygirlär, koyunnar hem keçilär. Koymaa deyni sayıya hayvanı lääzım sade çorbacının kimnii. Kim bunu yapmȇȇr, ona koyulȇr ceza 100 leydän 600 leyä kadar. Lääzım satın almaa hayvannarı sade veterinar dokumentlerinnän. Lääzımnı dokumentlär verilerlä bizim kurumumuzda eer  hayvanda maasuz damga varsaydı».

Çorbacılara veriler dokument angısında yazılȇr çorbacının adı hem adresi. Maasuz elektron registrusunda da hayvannar için bütünnä haberlär yazılȇȇrlar. Monitoring planına görä  hepsi bu haberlär her yıl kontrol edilerlär.

 

Tekst: Ü.Katranji, A.Karapirä, video: S.Bejener, montaj: T.Kazaku