Gagauziyanın Bakannık Komiteti «GRT» Cümnä Kompaniyasına işçilerin ay ödekleri için paraları bitki sıra hederlez (may) ayında geçirdi. Onnarlan ödendilär kazanç paraları çiçek (aprel) ayı için.  Sıradakı tranş lääzımdı olsun kirez (iun) ayında, ki işçilerin hederlez (may) ayında yapılmış işleri için ödensin. Ama tranş büünkü günädän da taa verilmedi. Artık orak (iul) ayı, ama «GRT» kanalın  çalışannarı para taa kabletmedilär.

Angı sebeplerä görä «GRT» kompaniyasının işçileri kabletmedilär iki ay için paralarını? «GRT» kompaniyanın başın işini götürän Vitaliy Gaydarji haberledi, ani hepsi bunnar isteyip tä yapılȇrlar Gagauziyanın Bakannık Komitetinnän.

VİTALİY GAYDARJİ «GRT» Cümnä Kompaniyasının başın işini götürän: «İki afta bän komentariya vermedim. Düşünärdim, ani diplomatiyaylan var nicä bu soruşu çözmää, ama praktika gösterdi, ani bu metod ii tarafına işlämeer. Vardılar komentariyalar İnternettä. Büün biz bizim saytımızda açıkladık  haberi, angısını hazırladı saymak izmeti. Bu yapılêr, ki çıkarmaa soruşları çalışannarın hem cümnenin önündä, ani kompaniyanın finanslaması ii uurda yapıldı».

Avtonomiyanın bücetinä «GRT» Сümnä Kompaniyasının finanslaması için  beş million ley koyuldu. Bu paraları Bakannik Komiteti 12 aya pay etti da her ay kompaniya 416 bin ley kableder. Eterli mi bu paralar, ki hepsi harçları hem kazanç paraları ödemää deyni, kimsey sormadı, açıkladı Vitaliy Gaydarji.

VİTALİY GAYDARJİ, «GRT» Cümnä Kompaniyasının başın işini götürän: «Bizä kimsey sormadı lääzım mı taa para kimi aylarda? Eterli mi onnar bizä? Kimsey bunu sormadı».

GRT Kompaniyası bücettän kabletti 2 million 388 bin ley. Bitki transfertlar bu yilin hederlez (may) ayında verildilär. Bütündän hederlez ayında verildi 2 million 894 bin 80 ley. Çıkışta belli olȇr, ani kazanç parasınnan baalı statyası taa çok, nekadar belli bücetlän.

VİTALİY GAYDARJİ, «GRT» Cümnä Kompaniyasının başın işini götürän: «Bän görerim bir çıkış bu durumdan. Bekleyecez Finans Bakannıından cuvabı – da danışacez davaya. Lääzım onnarın sayılarını kapasınnar da bizä versinnär paraları 5 million ley».

Kompaniyada 56 kişi işleer, angıları hergün haberleri hem başka programaları yapêrlar. Kompaniyanın uzmananrı zor durumda bulunêrlar. Onnar bilmeerlär neylan ödemää kreditlerini.

DMİTRİY KONSTANTİNOV: «Bilmeerim neredän para almaa. İlk ay bekledik, ama para yok. Sıra geldi ödünç almaa dostlardan. Onnarı geeri lääzım çevirmää. Durum zor. Kolegalarda var kreditlär, angılarını lääzım ödemää. Olacek mı para kimsey bilmeer. Düşünerim başka iş aaramaa. Yaşamaa lääzım».

Büünkü gün kompaniya bulunêr ölä durumda, açan biraz para sayılarda var, ama onnarı kullanmaa yok niçä, çünkü onnar arest altında bulunêrlar. Gagauziyanın Bakannık Komiteti vermeer komentariyaları duruma, angısı GRT kompaniyasında kuruldu.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä,video: S.Bejenar, montaj: İ.Varban