Neylän sıcak yaz zamanında uşaklar vakıdı geçirsinnär? Cuvabı bu soruşa, çemrek hem işçi uşakların anaları-bobaları hızlı bulȇrlar. Kendi evladlarını onnak Gagauziyanın zanaat evinä getirerlär. Burada uşaklar kendi ellerinnän sarı topraktan hem gipstan türlü işleri yapȇrlar.

 Zanaat evi Komratta ikinci yıl işleer. Taa açılışından beeri talantlı uşaklar burasını sevdilär. Burada onnarın var kolaylıkları kendi ellerinnän türlü tedarlıkları yapmaa, bu onnarı meraklandırȇr, söler okulun başı Pötr Kapaklı.

PÖTR KAPAKLI Gagauziyanın Zanaat evinin başı: «Bu yaz biz uşaklarlar barabar çamurlan işleeriz. Var bir grupa, angısı çamurlan işleer, birisi gipslan. Şindi içtık bir küçük grupa-uşaklar orada örmäklän zanaatlanȇrler. Hem gelan afta açacez bir grupa , angısında uşaklar işleyeceklär taftaylan hem susaklarlan. İleeri dooru, umutlanȇrız, ani çok taa eni zanaatları da açacez».

 Zanaat evinin izmetçisi Ulyana Trandafilova üüreder uşakları çölmekçilik işinä. O açıkladı, ani taa ilk derstä annȇȇr, angı uşak çekiler bu zanaata hem havezlän onu üürenmää isteer.

ULYANA TRANDAFİLOVA Gagauziyanın Zanaat evinin izmetçisi: «Çoyu uşaklar havezlän bu okula bütün yaz gezerlär. Bän onnara, elbetki, yardımcı olȇrım hem savaşȇrım vermää bilgileri bu uurda. Var uşaklar, angıları isterlär gezmää okula her gün. Bän da havezlän onnara hepsi özellikleri bu ustacılıkta açȇrım. Bän görerim, ani onnar beenerlär okulu, bu beni, elbetki, sevindirer».

Uşaklar Zanaat evındä en çok çölmekçilii severlär. Maasuz bu zanaat gösterer onnarın dayanıklıını hem becermeklerini.

«Zanaat evinä bän artık yıldan zeedä gezerim. Bu er için bana annattıydı kardaşım. Bän geldim da beendim burasını. Bir parça vakıt bän burada may avşama kadar bulunardım. Okadar bän burasını beendim. Şindi bän kana yapȇrım, o uygun olarsaydı bekim birkimseyä  onu baaşlayacam».

Uşaklar sarı çamurdan türlü oyuncakları havezlän yapȇrlar.

«Bän pek benerim Zanaat evini. Benerim bişey kendi ellerimnän yapmaa».

«Bu pek meraklı bir zanaat».

Gips materiallarınnan işlerlär dışarda. Gipsı onnar türlü kalıplara dökerlär, o tutulduynan tütlü renklärlän boyamaa başlȇȇrlar. Butakım herbirindä meraklı yaratmalar olȇr.

«Burada türlü meraklı işleri kendi ellerinizlän yapȇrız. İlerlederiz may unudulmuş zanaatları. Biz geçireriz master klassları uşaklar için. Onnar işlеerlär gipslan, sora da boyȇȇrlar onnarı. Bän kablettim lääzımnı bilgileri ustadan, şindi sa kendim var nasıl kalan üürenicilerä yardımcı olayım».

Bu yaz zanaat evındä başladılar örmää üüretmää. Buna sadece kızlar çekilerlär.

«Biz öreriz gega kukasınınnan. Türlü giimneri. Bu zor diil. Buna herbiri var nasıl üürensin. Bän beenerim bu zanaatı. Becererim oyuncak ta örmää. Bu benim kefimi kaldırȇr».

Gagauziyanın Zanaat evinä 50 uşaktan zeedä gezerlär. Okulun öndercisi umutlanȇr, ani bu sayı zeedelenecek açan burada tafta ustacılıına üüretmää başlayacȇklar. Eni çevrä  açılacȇk bu ayın sonunda.

 

Tekst: V.Kerman, video:A.Novak, montaj:A.Gerçu