Gagauziyanın panayırlarında ilk karpuzları hem kaunnarı satılaa başladılar çıkarmaa. Satın alarkana bu malları yaşayannar lääzım olsunnar pek dikkat.

Karpuzlar hem kaunnar yaz vakıdında en sorumnu malların arasında bulunêrlar. Onnar yardım ederlär insannara  vitaminneri kabletmää hem saalıını kaaviletmää. Yaşayannarın taa çoyu alatlamȇȇrlar  satın almaa karpuz hem kaun, neçin ki bilmeerlär onnarın kalitesini. İmäk Malların Korumasında Bakannıın uzmanı Sergey Homıjenko nışannadı, ani karpuzların hem kaunnarın,  nicä da başka malların satılması için, lääzım olsunnar maasuz dokumentlär, neredä belli onnarın kaliteleri hem angı devlettän onnarı getirildilär.

SERGEY HOMIJENKO, İmäk Malların Korumasında Bakannıın uzmanı: «Bostan büüyümneri  bizim devletimizdä may bütün yıl satılêrlar, neçin ki onnarı başka devletlerdän getirerlär. Şindi satılaa çıkardılar malları, angılarını Moldovada büüttülär. Elbetki, onnara lääzım olsunnar maasuz dokumentlär onnarın kalitesi için. Herbir insan satıcıdan malın kalitesi için dokumentleri var nasıl istesin».

Erindeki panayırın satıcıları istämedilär vermää kendi komentariyalarını, ama kimileri söledilär, ani karpuzlar hem kaunnar büüdülmüş Moldovada, da onnarda var hepsi lääzımnı dokumentlär. Büün karpuzların paası 8 leydän, kaunnarın  kilası da 12 leydan zeedä kurêr.

 

Tekst:N.Radiş, video:S.Bejenar, montaj:T.Kazakau