Orak (iul) ayın 1-dän başladı proekt, angısı baalı «Aazlık grupalarının öndercilerin kolaylıklarının genişletmesininnän» . Proektin var 4 basamaa, herbiri onnardan  başka-başka kasabalarda geçecek — Komratta, Belţtä, Kişinövda.

Proekttä pay aldılar  gençlär onsekizdän otuz yaşına kadar. Herbiri onnardan başka-başka  millet, din hem dil grupalarından. Hep ölä seminarda bulundular cümnä aktivistleri, kurumnarın çalışannarı hem hepsi, kim meraklanêr insannarın hakların korunmasınınnan. Nikolay Keleş proektin koordinatoru annattı baş nietlär için.

NİKOLAY KELEŞ proektin koordinatoru : «Onnar şindi 7 gün burada üürenerlär ne o insanın hakları, hem türlü aazlıkların hakları işini. Proekt birkaç paydan olacek. İlk payı Komratta geçer».

Proektin pay alannarı çizgiledilär, ani bu onnara deyni pek faydalı olacek.

«Kablederiz pek islää bilgileri haklarımız için. Biz üüreneriz nicä biz var nicä katılalım bu diyşilmelerä».

Seminarın süresindä söz tuttular lektorlar, Evropa merkezindän ekspertlär, angısı çalışêr aazlık sayıda grupaların problemalarını çözmää deyni.

MARIAN LUKA çarılma spiker: «Beni çaardılar bu proektä nicä spiker. Benim baş nietim yardım etmää proektin pay alannarına kendi haklarını korumaa, açmaa  onnarın yaşamasında eni yolları».

STANISLAV ÇERNIGA: «Biz artık  birkaç yıl işleeriz Moldova devletindä aazlık sayıda grupalardan insannarın hakların korumasın uurunda. Bizim merkez çalışêr nicä aaraştırmak uurunda, ölä da praktika proektlerimiz da var. Bu proekt bir ii örnek ona,  nicä bizim merkez kendi praktik bilgilerini hem aaraştırmak işlerini götürer. Biz inanêrız, ani gençlär pek önemli herbir devletä deyni. Pek ii, açan genç olannar aktiv hem onnarda var çok iniţiatava, ideya, haliz  açan o gençlär bir aazlık grupasından. Proektin nieti onda, ki gençlär taa derindän kendi haklarını üürensinnär hem kendilerinin aktiv cümnä poziţiyasını kursunnar ».

Proekt gerçeklenner  Almaniya devletin yabancı işlerindä Ministerliin yardımınnan.

 

Tekst:N.Radiş, A.Karapirä, video: S.Bejenari, montaj: A.Uzun