Komrat kasabasında büük yaamurdan sora yolların çoyu bozuldular. Çakıllar hepsi kaydılar, bu beterä şoferlara maşinalarlan yollarda zor gezmää.

Komrat kasabasının kuvetlerin haberlerinä görä, yaamur 50 maalenin yollarını bozdu. Pek zararlandılar yollar,  angıları bulunȇrlar bolniţanın dolayında hem kasabasının merkezindä. Şoferlara maşinalarlan zor gezmää, neçin deyni  bütün çakılı sel aldı. Paklamaa sokakları çok tehnika  çıkarıldı, haberledi Komrat kasabanın başın yardımcısı Georgiy Sarı. Yolların düzülmesi biyaz variantta başarılı diil. Bölä düşündülär kasaba kuvetleri. Onnar kararladılar brusçatka koymaa en prost yollara. Bölä Suvorova sokaanda düzdülär 300 metra yol. Hep ölä başka maalelerdä da yolları düzdülär, -söledi GEORGİY SARI.

 GEORGİY SARI Komrat kasabanın başın yardımcısı: «Bu yol Çkalov sokaandan aşaa Ostrovskiy sokaanadan. Bu yolu bu yıl taştan hem brusçatkadan yaptık. Nicä görersiniz bu yolu yaamur bozmadı, var nicä kalkınalım hem inelim bu yoldan aşaa. Yaamur sade yıkadı bu yolu. İnsan çıktıynan evindän batak içinä girmeer, ama pak yoldan gider».

Suvorov sokaanı düzmää deyni harcandı 300 bin ley. Bu yıl plannadılar düzmää Dunaev maalesindä sokaa, sora da Kutuzov hem Jukov sokaklarınyollarını.

 

Tekst: E.Ratkoglo, Anna Karapirä,video:A.Novak, montaj:T.Kazaku