Gagauziyanın iş vermäk agentstvosu verer yaşayannara  kolaylık hem işlemää, hem türlü uurlara görä üürenmäk kursalarına  onnarı yollȇȇr.

Kanona  görä işsiz yaşayannar lääzım sayıya konsunnar  iş agentstvosunda. Burada yaşayannara yardım ederlär bulmaa iş erini yada  kursalara yollêêrlar, neredä  var nicä üürenmää hem eni zanaat kapmaa. İş arayannarın  var hakları kabletmää finans yardımını da, anattı  iş vermäk agentstvosunun  başı  Natalya Miron.

NATALYA MİRON iş vermäk agentstvosunun  başı: «Söleyeräk bizim çıkışlarımız  için hem yaraştırarak devletin başka dolaylarınnan,   Gagauziyada  durum pek islää. Eer alatsaydık  ayırı  sayıları, 2019-cu yılın büük (ianvar)ayından orak (iul)ayın birinädän 1640 kişi ekonomikanın türlü uurlarında kendilerinä iş buldular. Her bir içüncü insan buldu kendisınä  iş.  Ama serbest kalêr taa 975 er» .


Gagauziyanın iş agentstvosu restrukturizaţiyaya görä     kanon normalarını diiştirdi. Şindi veriler çok izmetlär. İş agentstvosunun   başı  Natalya Miron sayêr, ani kanonun 105-ci bölümünün diişilmesinä görä  çok islää işlär merkezin ilerlemesindä yapılaceklar.

 

Tekst: İ.Katranji, video: S.Bejenar, montaj: A.Gerçu