Gagauziyanın hatalı olaylarında komisiyası iş oturuşunu geçirdi. Onun süresindä, belli edildi zararların sayısı, angıları oldular büük yaamurdan hem lüzgerdän sora. Komisiyanın başı Vadim Çeban urguladı, ani pazertesi günü belli olacek zararların bütün sayısı.

İki günün süresindä erindeki kuvetlär barabar hatalı olaylarında komisiyasının uzmannarınnan bulundular o erlerdä, neredä kötü hava türlü zararlara getirdi.

VİKTOR MARİNOV şafk verici kurumun azası : «Bizdä var 300 danışmak insannardan hem ekonomika agentlerindän, ani onnarda yok şafk. Kiriyettä düştü direk. En büük problema bizä deyni o, ani aaçlar düştülär tellär üstünä. Biz durmamıınca işleriz».

Komrat dolayın başı İvan Topal haberledi, ani zarar yaamurdan sora taa belli ediler.

İVAN TOPAL Komrat dolayın başı : «Erindeki kuvetlär kendileri paklȇrlar hem toplȇrlar aaçları, dalları, angıları kırıldılar. Belli etmää deyni hepsi zararları, hepsi üylerdä kuruldular hatalı olaylarında komisiyalar. Kimi küülerdä insannar taa aalaşmakları yazȇrlar».

Yardım için prost havadan sora hatalı olaylarında komisiyası danışacȇk respublikanın kuvetlerinä, — haberledi komisiyanın başı VADİM ÇEBAN.

VADİM ÇEBAN Gagauziyanın hatalı olaylarında komisiyasının başı: «Esapladık ne zararlar var. Çok örtülär kalktılar, lüzgär düşürdü onnarı erä. Şindi esaplêêrız nekadar yardım lääzım o primêriyalara, angılarında bölä belalar oldular. Pazertesinä saat 4-tä taa bir sıra toplanacêz. Ozamana kadar hepsi komisiyalar lääzım, toplayıp, getirsinnär hepsi lääzımnı dokumentlerini. Biz danışacêz yardım için Moldova Devletinin Hukumedinä hem burada da kararlayacêz, nesoy yardım etmää o insannara, angılarında var çok zarar».

Orak ayın sekizindä komisiya geçirecek oturuşu, neredä belli edileceklär zararların hepsi sayıları.

 

Tekst: E.Ratkoglo, Anna Karapirä, video:A.Novak, montaj: E.Melnik