Gagauziyada başladılar biyaz ekinneri toplanmaa. Çiftçilär ii berekedä umutlanêrlar.

Avtonomiyanın çiftçileri başladılar biyaz ekinneri toplamaa. Çiftçilik uurunda  baş bakannıın başı Aleksandr Kendigelän çizgiledi, ani bu işlär çekettilär geçän afta. Belli edildi, ani bereket orta uurda bulunȇr.

ALEKSANDR KENDİGELÄN Gagauziyanın Çiftçilik uurunda baş bakannıın başı: «Bizim çorbacılıklarımız bu günnär sıkı işlerlär. Goroh berekedin çoyunu artık topladılar. Bu günnär geçtilär büük yamurlar,  birkaç gündän sora bizim çiftçilerimiz enidän kırlara çıkacêklar. Prost havalar bizdä gözledildilär hederlez (may) hem kirez (iün) aylarında, iki gün geeri  pek büük lüzgär yaamurlan oldu. İnsannardan kimsey zararlanmadı , ama çok yıllık büümnär, baalarlar  hem meyva başçaları bozuldular. Bereket büünkü gündä bulunȇr orta uurda- 10 ţentnerdän 44 ţentnerä kadar ektardan. Bu baalı onunnan, ani yaamurlar yılın süresindä birtürlü yaamadılar hererdä».

Gagauziyada biyaz ekinnärlän ekili 50 bin ektar.

 

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenari, montaj:T.Kazaku