Diil çoktan Moldovada  eni programaya görä gençlerdä  peydalandı kolaylık biznes açması için yardım  kreditini kabletmää. Bütün devlettä 20 dolaya verildi bölä kreditlär. Onnarın aarasına Gagauziya da girdi. Büünkü günädan verilän  sayısı kurdu 13 milion 100 bin lei.

Gagauziyanın gençlerinä verildi kolaylık kredit biznes için kabletmää. Taa derindän programa için annattı Komrat kasabasının bankların  birisinin başın yardımcısı Viktor Kalpakçı.

Viktor Kalpakçı kredit verän bankasının  başın yardımcısı: «Gagauziyadan 15 kişi kablertti kredit. Biz pek çok çalışȇrız bu uurda, genç olannarın olsun kolaylıkları ödünç para almaa deyni. Gençlerä veriler lgota  kreditı. Bu kedit ayırılȇr başkalarından  kendi proţent sayısınınnan. Sıradakı kraditin % ыфншыш 7,5 proţent yılda kurȇr, yardım   kreditin sa  4,5 proţent yılda.  O finanslar verilerlä sade gençlerä başka koşullara görä. Onu var nicä kabletsinnär  yaşayannar 18- yaşından  35 yaşınadan. Kabletmää deyni parayı genç olannar lääzım kendi kurumnarında ya  kurucu, yada  önderci olsunnar .  Proektleri yapmaa deyni  veriler 500 bin leydän,  1,5 milionadan».

Bundan kaarä Viktor Kalpakçı  annattı neetleri hem koşulları, angılarına görä para gençlerin iş ilerlemesi için verildi.

VİKTOR KALPAKÇİ   Kredit verän bankasının  başın yardımcısı: «Kredit neetleri o investiţiyalar. O verildi çiftçilik uurunda tehnikasının satın alması için hem çok yıllık başçaların dikilmesi için».

Bu büük devlet proektini finans ministerlii çekettirdi.

 

Tekst: G.Panaitov, video:S.Bejenar, montaj:T.Kazaku