Büük lüzgär hem yaamur, angıları orak (iul) ayın üçündä Avtonomiyada geçtilär, Komrat kasabasında çok katlı hem özel evlerindän örtüleri attı.

Nicä haberler Gagauziyanın Hatalı olaylarında bakannıı, orak (iul)  ayın üçündä lüzgerin hızlılıı kurdu 25 metrayadan sekundta. Çıkışlar bölä hatalı havadan sora kimseyi sevindirmerlär. Komratta, Geofizika mikrorayonunda çok katlı evlerin örtülerini attı.

TATYANA Komrat kasabasının yaşayanı: «Açan büük lüzgär çeketti, örtü uçtu. İlk katta herersi dolu suylan. Bilmeerim, nesoy çıkacez bu durumdan».

DOMNİKA Komrat kasabasının yaşayanı: «Örtüyü attı. Duvarlar yaş, tavan düşer. Diil çoktan yaptık remont. Bekleeriz, beki kimsä yardım edecek».

Komrat kasabasının başın yardımcısı Georgiy Sarı, çıkıp bu erlerä, kontrol etti evleri, angıları zararlandılar prost havadan.

Georgiy Sarı Komrat kasabasının başın yardımcısı: «Zararlandı iki katlı ev. Burada yaşêêr 8 aylä. Birindä var üç küçük uşacık. İçanda heresi su. Toplêrız haberleri bütün kasabadan. Onnarı verecez hatalı olaylarında komisiyasına. İşleriz hepsi zararları belli etmää deyni”.

Hep ölä Gogol sokaanda çok katlı evlerin birisindä örtü bozuldu.

«Maşinalar geçerlär, onnarın üstündän şiferlär uçêrlar. Onnarı hepsini topladım. Aaç kırıldı. Burada yaşêêrım 30 yıl. İlk keret bölä iş gördüm».

«Büük lüzgerdä bizdä hep örtüyü atêr, onu hep düzeriz».

GEORGİY SARI Komrat kasabasının başın yardımcısı: «Lääzım burayı gelsin Hatalı Olaylarında bakannıın uzmannarı da baksınnar zararları. Şindi biz işleeriz, bakêrız hepsini».

Hatalı Olaylarında komisiyasının başı Vadim Çeban izin etti erindeki komisiyalara kısa vakıtta baksınnar hem belli etsinnär zararların sayısını. Bozuklukların  düzmesindä dolay kuvetlär hem düzmek bakannıı pay alêr.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä,video: S.Bejenari, montaj: M.Kazaku