Kötü kalitedä imäk malları var nasıl insanın saalıına engel etsinnär. Avtonomiyanın yaşayannarı, bölä sıcakta, imäk mallarını satın alarkana, saveşêrlar pek dikkat olmaa.  

Komrat kasabasının yaşayannarı hem musaafirleri açıkladılar, ani imäk mallarından  ayırȇrlar onnarı, angıları evdä büüdülerlär, butakım hepsini satın alȇrlar kasaba panayırlarında.

 «Biz satın alȇrız, ama diil okadar çok, neçin ki biz taa çoyunu  evdä  büüderiz. Ama yoksa neredä almaa lääzım kendin tutunasın da büüdäsin».

«Paanayırdan satın alȇrız ozaman, açan lääzım bişey. Ama bän lääzım bileyim kimdän alȇrım, hem imäk malları olsun pak, ilaçsız. Bu vakıt bän alȇrım piliç yanısını».

 «Taa sık giderim paanayıra. Orada var nasıl kendin ayırasın ne lääzım sana. Eer bän karar aldım panayıra gitmää, bän ayırȇrım kaliteli imäk mallarını».

Yaanı malların satıcıları açıklȇrlar, ani Avtonomiyanın yaşayannarı var nicä korkmasınnar onnardan imäk mallarını sıcak havada satın almaa, neçin ki maasuz komisiyanın uzmannarı her sabaa kontrol ederlär yaanının kalitesini.

«Dokumentleri yaanıya deyni kontrol ederlär bizdä her sabaa. Maasuz komisiyanın uzmannarı her sabaa  çalışȇrlar».

İnsanarda var hak, satın alarkana imäk mallarını, istemää satıcılardan lääzımnı dokumentleri, angıları malların kalitesini açıklȇȇrlar.

 

Tekst: N.Radiş, video:A.Novak, montaj:A. Uzun