Gagauziyanın Halk Topluşun başı Vladimir Kısa haberledi kendi çıkması için Demokrat partiyasından, neçin deyni Moldova Devletindä oldular türlü diiyşilmeklär da Gagauziya da lääzım bu işlerä eklensin.

VLADİMİR KISSA Gagauziyanın Halk Topluşun  başı: « Bizdä var çok soruş, angıları baalı Gagauziyanın haklarının kesilmesininnän. Biz dä isteeriz bu soruşları kaldırmaa. Sanêrım, ani bulunarak demokrat partiyasında bän bunu yapamayacam. Bu üzerä bän kararladım çıkmaa partiyadan da olmaa serbest. Ban kalêrım baamsız deputat.  Da işleyecam Gagauziyanın ilerlemesi için. Bän deputat  ayırıldım Bucak küüyündän da isteerimGagauziyanın gelecää ii olsun».

Vladimir Kıssa Moldova Devletin Demokratik partiyasında 2012-ci yıldan beeri bulunardı.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj:E.ratkoglo