Orak (iül) ayın birindän maşinalara maasuz sigortaların paaları zeedelnedilär 8%-tä, da  kuracek 704 ley.

Şoferlär sigorta dokumentini kendi maşinalarına yılda bir sıra yapȇrlar. Orak (iül) ayın birindän bu paalar zeedelendilär 8 prozentä. Şindi bu dokument 704 ley kuracek. Bu gündän 3%-tä paalılanȇr «Eşil karta»  da. Şoferlär, üürenip bг haberi, buna sevinmedilär. 

«Hepsi bu paalar bizim çöbümüzdä belli olȇrlar, ama nezaman düşüneceklär azaltmaa».

«Yolları yapmȇȇrlar, bir alay para onnar için öderiz. Dezginceyä yol hiç yok. Maşinaları kırȇrız, ama hepsini kendimiz öderiz ».

« Bunu diildi lääzım yapsınnar. Kazanç paralarımız aaz, yollar yok, paalar üüsek. Gaz da, şafk ta, eşil karta da. Bu pek prost».

 «Benim pensiya paramnan bu paalıca olȇr. Pensiyam 1000 ley.İşledim 41 yıl».

«Pensiyalar küçük, pek prost. Tehnik bakmasını maşinaya yapmaa paalı – hepsi paalı çıkȇr. Maşina bizä lääzım para kazanmaa, zerä pensiyalar aaz».

«Bu dokumentlerin paalılanması üüsek, bän pensioner, lääzım çıkmaa da işlemää, yaşamaa deyni».

Eşil karta Ukrainaya, Rusiyaya hem Belarusiyaya girmäädeyni bir yıla 231 evro kurȇr. Rumıniya hem Evropa birliin başka devletlerinä 513 evro.

Tekst: E.Ratkoglo,A.Karapirä, video: S.Bejenari, montaj:T.Kazaku