Üürenmää deyni Komrat Devlet Universitetindä başarannar  lääzım ii uurda  bakalavr ekzamennerini versinnär. Kim şindiyädän bunu yaptı, var kolaylıı Komrat Devlet Universitetinä, zanaat kabletmesi için, kendi dokumentlerini getirsin.

Orak (iül) ayın çeketmesindän harman (avgust) ayın bitkisinädän gençlär var nicä dokumentlerini Komrat Devlet Universitetinä versinnär, haberledi universitetin üürenmäk proţesindä prorektor Georgiy Sult. İlk etap sürtecek orak (iül) ayın birindän harman (avgust) ayın 15-dän. 5 gündän sora başlayacek ikinci etap da uzanacek harman (avgust) ayın 28-dän.

Dokumentleri kabletmäk komisiyasına  iki günün süresindä kendi dokumentlerini sekiz abiturient getirdilär.

OLGA TUKAN abiturient: «Bän başardım bizim Komrat koleсini  da şindi isteerim KDU- dä ekonomika fakultetindä üürenmää. Ayırdım bu universiteti, neçin ki yaşȇȇrım Komrat kasabasında, bana yakın, hepsi yakışıklı, para da harcamaa dil lääzım. Hep o bilgileri var nasıl kabledeyim Komrat universitetindä, hep ölä üürederlär, nicä Kişinöv kasabasında, sınır aşırıda».

MARİYA ARNAUT abiturient: «İlkin istedim Kişinöv kasabasında üürenmää, ama  karar aldım KDU – nä girmää üürenmää, neçin ki taa yakın evä. İsteerim üürenmää milli kultura fakultetindä.  Dilleri pek beenerim, ayırı englez dilini. İsteerim zanaatım yabancı dillärlän baalı olsun».

Analar-bobalar da sayȇrlar, ani onnarın uşakları taa ii Komrat universitetindä üürensinnär.

Lääzım nışannamaa, ani bütün informaţiyayı abiturientlär universitetin ofiţial saytında var nasıl bulsunnar.

Tekst: N.Radiş, video: A.Novak, montaj:A.Uzun