Kim isteer baalama kendi yaşamasını üüsek tehnikaylan hem islää usta olmaa, zanaat kendilerinä profesional uçilişçesindä var nicä kabletsin. Komradın zanaat uçilişesindä, başladılar kurslar maşına ustacılıı uurunda.

Komrat kasabasının zanaat uçilişçesi Gagauziyanın iş vermäk agenstvosununnan barabar çalışȇr. O verer kolaylık işsiz insannara gecmää kursaları da altı ayın süresindä profesional becermeklerini  ilerletmää. Bu kursalarda ikinci hem ücüncü zanaat uurlarını maşina ustalarını hazırlȇrlar. Büünkü gündä bu kursalarda şansora 15 genç olan üürenerlär. Maşina ustaların hazırlaması için annattı Komrat zanaat uçilişçesinin üüredicisi Dmitriy Dyäçenko.

DMİTRİY DYAÇENKO Komrat Zanaat uçilişçesinin üüredicisi: «İlktän gider hazırlanmaklar — çilingir zanaatına üürederiz, teoriya hem praktika dersleri geçer. Büün başladı ders, angısında üürenecez maşinaların kullanmasını hem nicä onnar yapılı.Ondan sora göstereceklär, nicä dooru maşinaları düzmää. Üç gün teoriya, iki gün dä praktika dersleri geçeceklär.».

Üürenicilär söledilär, neçin ayırdılar bu zanaatı. «Bu bana lääzım.Ta ileri üürenmedim, ama şindi bana bu meraklı hem lääzımnı, ki kendi maşinamı düzmää».
«Bu zaanatı kullanardı benim dädum, bän istedım ilerletmää bu zanaatı. Bu işi bän severim, o pek sorumnu bizim devletimizdä».

Dmitriy Dyaçenko nışannadı, ani hepsi harçları kendi üstünä Gagauziyanın iş vermäk agenstvosu aldı, bundan kaarä herbir üüreniciyä ikişär bin leylik stipendiya ödenecek hem  kursaları başardıynan onnara iştä verilecek.

Tekst: Ü. Katranji, video: S. Bejenari, montaj: A.Gerçü