Orak (iül) ayın 3-dä Moldova Devletin üülen tarafında saat 2-dä gündüz büük hem lüzgerli yaamur çok zarar yaşayannara getirdi. Bunu açıkladı Gagauziyanın hatalı olaylarıda komisiyasının başı.

VADİM ÇEBAN Gagauziyanın hatalı olaylarında komisiyasının başı: «Kurulan hava durumu çok türlü zararları yaşamak punktlarına getirdi, Komrat kasabasına, Budjak, Ferapontievka, Tomay, Baurçi hem Svetloe küülerinä. Belli etmää deyni nekadar zarar oldu, şindi maasuz komisiyalar erlerdä işlerlär. Var nicä söleyim, ani Komratta hem dolayda şafklar yok, çünkü aaçlar düştülär tellär üstünä. Belli ani çok vakıt lääzım olacek hepsini düzmää deyni. Komratta bütündän şafk yok – Gaz Natural Fenosa kurumun uzmannarı çalışêrlar yok etmää deyni kurulan durumu – bu ilk ne lääzım yapmaa. Var haber, ani kimi evlerin örtüsünü attı – hep komisiya işleer belli etmää hepsi küüleri neredä lääzım kısa vakıtta düzmää örtüleri. Taa bir problema hatalı olaydan sora – yolların bozulması hem çiftçilik uurunda zararlar. Yollar pek bozuk Komratta – çakılı su aldı. Bu diil sadece Komratta. Verildi izin Gaguziyanın hatalı olaylarında bakannıına kontrol etsinnär derelerin durumunu – bakılêr dambalar olmasın deyni su buultması. Bizdä var zor erlär — Komratta, Dezgincä, Kongaz, Baurçi hem Svetloe küülerindä. Çıkışlar pek kötü, lääzım olacek danışmaa Moldova Respublikasının hükümetinä yardım versinnär deyni. Nekadar hızlı çalışaceklar erindeki komisiyalar, okadar hızlı da çözülecek problemalar, hem karar yardım için kabledilecek. Hepsi kurumnar düzüleceklär kısa vakıtta. Umut ederim, ani büün geceyadan şafklar düzüleceklär».

Bu belanın beterinä Komrat kasabası hem dolay küüylär şavksız kaldılar. Var haberlär, ani lüzgerin beterinä evlerin kimisi  örtüsüz kaldılar.

Tekst: A.Karapirä, video:A.Novak, montaj:A.Uzun