GRT CK «Persona» programasının süresindä Başkan seçimnerin taradan kandidatı Dmitriy Manol açıkladı, ani o danışmayacek Daava uurlarına, neçin ki inanmêê onnarın dooruluuna.

DMİTRİY MANOL Başkan seçimnerin kandidatı: «Siz beni sorarsaydınız, vericäm mi bän aalaşmaklarımı  daava uurlarına, bän cuvap edecäm, ani vermeyecäm. Kuvetlerä zedä İnanmêêrım, ne da daava kurumnarına. Zerä hepsi bu boşuna. Bän gitmeyecäm daavaya ki kaarşı olmaa başkan seçimnerin çıkışlarını. Ko alla versin onnara notalamak».

Gagauziyanın başkan seçimneri kirez (iun) ayın 30-da geçtilär. Onnarın çıkışlarına görä Dmitriy Manol için kendi selerini Gagauziyanın 346 yaşayanı verdi. Seçim kompaniyasının süresindä ama, Dmitriy Manol teklif edärdi yaşayannara başkan seçimnerinä çıkmamaa.