Bu yıl bakalavr ekzamennarini 565 üürenici verdilär. İlk çıkışlara görä Gagauziyada üürenicilerin 89 %-di bu ekzamenneri veräbildilär. Bu sayılar 2018-ci yılın çıkış sayılarından ayırılêrlar.

Bütün devlettä bakalavr ekzamennerini üürenicilerin sade 87,41%-di  veräbildilär. Gagauziyada bu sayı — 89,19% kurdu. Ekzamen işlerini kontrol etmesindän sora, belli oldu, ani 82 üürenici prost notaları kablettilär, haberledi Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Sofya Torlak.

SOFYA TORLAK Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı:«Beştän aşaa 112 nota kabledildi. Geçän yıl 115 üürenici 177 nota beştän aşaa kablettilär. Bu yıl uşaklar taa islää ekzamenneri yazdılar».

Genel sesiyada başarannar 28 prost nota kablettilär devlet dili hem literaturası predmetindä, engliz dilindä – 23 prost nota, matematikada – 12, rus dilindä hem literaturasında da 12. Bu yıl apeläţiyaya verildi 357 iş.

SOFYA TORLAK Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı:«Hepsi işleri bizä getirdilär da biz onnarı ekzameneri vermäk merkezlerinä daadêrız. Sabaa apeläţiyaya verilmiş işlerin notalarını açıklayaceklar. Üürenicilär yakışaceklar görsünnär yazılmış işlerini. Bundan sora onnar lääzım olaceklar seçsinnär karar gideceklär mi, osa gitmeyeceklär mi ikinci sesiyaya.».

Orak (iül) ayın dördündä hem beşindä bakalavr merkezlerindä olacek kolaylık vermää danışmakları eklenän sesiyaya. Ona var nicä katılsınnar o üürenicilär, angıları türlü sebeplerä görä baş sesiyaya gelmedilär hem o üürenicilär,angıları prost notaları kablettilär. Eklenän sesiya geçecek orak  ayın 15-ndän 22–nädän. Kim verämeyecek enidän ekzamenneri , bir yldan sora onu vermää geleceklär.

 

Tekst: E.Ratkoglo, Natalya Andrieş, video:S.Bejenari, montaj: A.Uzun