Her gün insannar aşırıya giderlär. Ama hepsi düşünmeer, ani mediţina sigorta polisini lääzım yapmaa

Başladı zaman, açan insannar aşırıya dinnenmää giderlär. Onnar yannarına en lääzımlı işleri alȇrlar,  angıların sırasında ilaçlar. Çoyu ama unudȇr mediţina sigorta polisini yaptırmaa. Sigorta kurumun başı Anna Kara annattı neçin lääzım korumaa kendi saalını aşırıda.

ANNA KARA sigorta kurumun başı: «Ne o mediţina sigorta polisi ? O yardım eder  saalıı aşırıda korumaa. Neçin o lääzim? O lääzım ki insannan prost işlär olmasın. Ölä nicä: ziherlenmäk, apendiţit hem başka. Bunnardan sade sigorta polisi var nicä korusun. O paalı dil, onu bir iki günä hem bir yıla var nicä almaa. Siz hastalanarsaydınız, hepsi harçları ödeyecek sigorta kurumu».

Avtonomiyanın yaşayannarı sayȇrlar, ani aşırıya gidärkenä, mediţina sigortalaması polisini lääzım yapmaa. «İlkin, aşırıda biz kimseyä diiliz lääzım, hem seninnän var nicä herbir iş olsun. Mediţina polisi verer bizä sigortayı, biz var nicä gidelim doktora da o bizä yardım edecek».

«Bän çok yıl geeri aşırıdaydım.  O yardım eder. Bana söledilär yapmaa, bän yaptım».

«Pek önemli yapmaa mediţina sigorta polisini. Çıkȇrız yola, ömürümüzü lääzım koruyalım. Sayȇrım, ani bu islää, ama bana bu sigorta lääzım olmadı. Para  önemli diil, en önemli   bizim saalımız. Açan bizä prost, biz bekleeriz yardımı, ama sigortasız kimsey bizä yardım etmeyecek».

Mediţina sigorta polisi aşırıda varsa,  insannar var nicä kendi saalıkları için raat olsunnar.

Tekst: S.Roşka, video:A.Novak, montaj: T.KAZAKU