Yaz vakıdın kızgınnıında, güneştän saklanmaa deyni, yaşayannar kendilerinä gölgä bulmaa savaşȇrlar. Bu iştä  aaçlar yardımcı olȇrlar.

Komrat kasabasının yaşayannarı açıkladılar kendi bakışlarını gölgä erlär için hem kasabanın eşilletmesi için.«Sanȇrım, ani nicä kasabanın merkezindä, ölä da hererdä eşil aaçlar lääzım olsunnar. Kasabanın Kişinöva çıkmak tarafında da var uşak merkezleri, neredä aaçları lääzım dikmää. Düşünerim, ani kasabanın eşilletmesi  bizdän, kasabanın yaşayannarından, çekiler».

Eşilletmäk bölümün başı  Anna  Mitul söledi, ani kasabanın eşilletmesi başlȇȇr herbirindän.

ANNA  MİTUL Eşilletmäk bölümün başı: «Bizim taraflarımızda  pek sıcak, butakım etişmeer gölgä erleri. Biz koyȇrız aaçları, ama aaz, insannar    isteerlär nekadar taa hızlı gölgä  bulmaa. Taa isterim  danışmaa insannara, ki onnar kırmasınnar aaçları,  çok fidan  kırȇrlar. Bu işlär dil lääzım olsunnar».

Tekst: N. Radiş, video:A. Novak, montaj:T.Kazaku