Vakıt, angısının süresindä duumuş uşaan bobası var nicä versin danışmayı kabletmää deyni para yardımını, zeedelendi 12 ayadan. Diişilmeklär kuvedä girdilär orak (iül) ayın birindän.

Taa ileri adamnar iş erindä sadece bir ayın süresindä vardı nicä danışmayı versinnär,da kabletsinnär uşaan duuması için dinnenmäk günnerini. Bu işi vardı nicä yapmaa 56 günnün süresindä, uşaan duumasından.

PRASKOVYA KARAİVAN Komradın soţial sigortalaması kurumun başı: «Bu posobiyayı var nicä kabletsin boba, angısı sigortalı devletlän, hem angısı yaşȇȇr Moldovada. Bu proţedura var nicä bir yılın süresindä yapılsın. Hepsi dokumentleri soţial kasasına lääzım getirmää. Burayı girerlär dokumentlär, angılarına görä belli, ani uşak duudu, adamın  pasportu hem dinnenmäk günnerin kabletmesi için dokument».

Bölä posobiyayı kabletmää deyni adam kendi iş stajını lääzım kaaviletsin. Bu staş l üç yıldan zeedä ääzım olsun,  yada 9 ay iki yılın süresindä, uşaan duumasınadan.

PRASKOVYA KARAİVAN Komradın soţial sigortalaması kurumun başı: «Maasuz individual registrudan biz belli ederiz o kişinin kazanç parasını da ondan kurulȇr posobiya. Bu 14 gün için  ödener devlet bücetindän».

Bu uurda danışmaklar online (kompüterdä), yada soţial sigortalamak bülümnerinä var nicä verilsinnär.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video:S.Bejenar, montaj:A.Gerçu