Gagauziyada kirez (iul) ayın 30-da  başkan seçimneri geçtilär. Seçimnerin çıkışları için kendi bakışlarını açıkladılar Moldova devletin politologları.

Kimi politologlar sayȇrlar, ani başkan seçimneri Gagauziyada geçtilär, ama soruşlar, angıları lääzım çözülsünnär, taa kaldılar. Bölä sayȇr politolog Vitaliy Andrievskiy.

VİTALİY ANDRİEVSKİY politolog: «Benim bakışım bölä, şindi maasuz komisiya lääzım kurulsun, uslandırmaa deyni iki tarafı da. O   insannarın sayısı, angıları seçimnerä çıktılar,  lääzım kontrol etsinnär, kim orada bulundu hem pay aldı seçimnerdä».

Politolog Sergey Manastırlı sayȇr, ani seçimnär Gagauziyada kanona görä geçtilär.

SERGEY MANASTIRLI politolog: «Seçimnär geçtilär. Bunu haberlerdi hem kabletti Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası. Ama var insannar, angıları savaştılar yapmaa ölä, ki seçimnär olmasınnar. Şindi, bu çıkışlardan sora, onnar davaya vereceklär, ama düşünerim, ani bu faydasız hem bişeyi diiştirmeyecek».

Kirez ayın 30-da Gagauziyada geçtilär başkan seçimneri. Seçimnerdä pay aldılar yaşayannarın50 proţenttän zeedesi seçim sayısından.

Tekst: A.Karapirä, video:A.Novak, montaj:T.Kazaku