«Gagauziyanın ödülleri» için кanon, Gagauziyanın Halk Topluşunnan ilk çarışın deputatlarınnan, 1996-ncı yılın  kirez ayın 28-dä kabledildi. Büünkü gündä ödülleri kablederlär o yaşayannar, angıları büük işleri yaptılar kendi halkı hem devleti için. Gagauziyanın Halk topluşun ilk çarışın başı Pötr Paşalı  açıkladı bu kanonun maanasını Gagauziyanın ilerlemesindä.

PÖTR PAŞALI Gagauziyanın Halk topluşun ilk çarışın başı: «Bu günnär 1996 yılda kabledildiydi bir kanon, rusça deeriz onа  «O nagradah»,  gagauzça «Ödül kanonu». Te o işlär, angıları bizim insanın ruhunu kaavileştirerlär. Bu kanon lääzımnı iş. O yıllar, açan biz onu kabledärdik, sorduk ihtiarlara da, gençlerä dä: «Nicä siz görersiniz bu işleri?», da, toplayıp hepsi bu insannarın cuvaplarını, biz yaptık ölä, ani bu kanon büünnä büün işleer. Sevineriz,ani bizdä var anılmış vatandaşlar, angıları kablettilär bu ödülleri. Sevinerim,ani bizim yaşayannarımız kablederlär da havezlän bu işä bakêrlar.  Bu ödüllär kalêrlar, onnar anılmış işlär da onnarı var nicä torunnarımıza da gösterelim».

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenar, montaj: A.Uzun