Yaz geldiynän panayırlarda başladılar peydalanmaa bu vakıdın meyvaları hem zarzavatları.  Çiftçilerin laflarına görä, bu yıl bereket ii, ama  paalar hep okadar üüsek uurda kalêrlar. Buna görä, yaşayannarın  yok kolaylıkları paalı büüyümneri satın almaa. 

Bakmayarak ona, ani Moldova devleti taa çok çiftçilik uurunda ilerleer, yaz vakıdın meyvaları, zarzavatları panayırlarda pek paalı kalêrlar.  Satıcılar paaları indirmää alatlamȇȇrlar.  Kirezin  kilası 22-25 ley, şefteli -16 ley, patlacan 22-27, mor patlacan -20, zerdeli -18 ley, kartofi — 10-15 ley, hıyar 6-10 ley kilası. Komrat kasabasının yaşayanı Janna Derivolkova söledi, ani insannarın çoyu  çiftçilik uurunda  çalışȇȇrlar, ama bu hep okadar vermeer kolaylıı indirmää paaları.

JANNA DERİVOLKOVA Komrat kasabasının yaşayanı: «Benim bakışıma görä, bitki vakıt, bakmayarak ona, ani bizim devlet taa çok  çiftçilik uuruna  ilerleer, imäk malların paası bizim insannarımıza uymȇȇr. İnsanın yok kolayı satın almaa  kartofiyi, patlacanı, hıyarı, çünkü pek paalı. Bizim kazanç paramızlan, bu malları hergün yok nicä satın almaa».

Bundan kaarä Janna nışannadı, ani onun yok kendi aulu. Bölä insannara taa da zoor.

JANNA DERİVOLKOVA Komrat kasabasının yaşayanı: «Küüy yaşayannarı hem insannar, angıların var aulları, var nicä büütsünnär meyva hem zarzavat evdä. Ama biz kasabada hem kvartirada yaşȇȇrız, herpsini satın alȇrız, onuştan panayıra gitmeerim, gücenmemää deyni».

Satıcı İlya Marin söledi, ani imäk malların paasını ekonomika agentleri  kurȇrlar.

İLYÄ MARİN satıcı: «İmäk malların paasını biz koymȇȇrız, onu belli ederlär Kişinöv kasabasının meyva hem zarzavatları satan ekonomika agentleri».

Panayırda çok yıl çalışan satıcı Mariya Hadjı nışannadı, ani  paalar  baalı çiftçilerin işinnän bu uurda.

Mariya Hadjı satıcı: «Paalar pek  üüsek, lääzım taa küçük olsunnar, hepsi satın alȇrlar paalı  udobreniyaları  da savaşȇrlar büütmää.  İnsana kurtarmȇȇr  versin taa ucuz, da ölä, görersiniz, ani insan da yok. Yok neylän insan gelsin da alsın. O isteer  gelmää, almaa, ama yok neylän».

 Komradın yaşayannarı bu olay için kendi bakışlarını açıkladılar. «Bakmayadan ona, ani zarzavatlar hem meyvalar oldular, satıcılar hep okadar paaları indirmeerlär. Satıcılara o paa ilişmeer, ama başka insannarı o pek yakȇr».

«Bän düşünerim, ani etmeer bu mallar, onuştan da onnarın paasını kaldırȇrlar ».

Yaşayannar umutlanȇrlar, ani yakın vakıtta meyvalar hem zarzavatlar ucuzlayaceklar, da onnarı taa ucuz satın almaa yakışacek.

Tekst: G.Panaitov, video: A.Novak, montaj: A.Uzun