Komrat kasabasının eski stadionun erindä eni sport kompleksi düzülecek. Eski stadionu artık yıktılar. Düzülecek kompleksin  dolayınını büültmää deyni “Lastoçka” kafenin eski binasını da yıkacȇklar.  

“Lastoçka” kafenın eski yapısının erindä eni sportiv kompleksin bir bölümünü düzeceklär. O 150 kişilik kapalı sportiv meydanı olarak yapılacȇk. Komrat kasabasının yaşayannarı hem musaafirleri burayı bütün yıl yakışacȇk gelsinnär, nışannadı düzmäk hem infrastruktura baş bakannıın başı Nikolay Konstantinov.

NİKOLAY KONSTANTİNOV  Gagauziyanın Düzmäk hem infrastruktura baş bakannıın başı: «Eni kompleksin dolayını lääzım büültmää, onun erindä  kapalı  sport  meydanı olacek. O 150 kişilik olacek  voleybol, basketbol, minifutbol oyunnarı için».

Nikolay Konstantinov açıkladı, ne taa lääzım yapmaa düzüntücülük işileri ilerlesinnär deyni.

NİKOLAY KONSTANTİNOV  Gagauziyanın Düzmäk hem infrastruktura baş bakannıın başı: «Lääzım kurmaa iş komisiyasını, angısı, daadılmış binanın, düzüntücülük  materialların sayısını hem kalitesini belli edecek. Bu çıkışları 10 gün geçmedään lääzım Tehnika koşuların kontrol etmäk Agenstvosuna  bildirmää. Hem lääzım daatmaa yapıyı, angısı Komrat kasabasının Lenin, № 17 sokaanda bulunȇr».

Eni sport kompleksinin düzülmesinä Türkiye devleti 10 mln. evro verecek.

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenari, montaj: A.Uzun