Komrat kasabasının Yalpu deresinin dolayında sıcak havalarda kötü koku yayılêr. Bu raatsız eder yakında yaşayan insannarı. Sebep buna o , ani   kollektor, angısı lääzım suyu deredä paklasın, eskidi. Eni kolektoru gelän aftada düzmää başlaycȇklar, haberler Komrat primariyası.

Yalpuya yakın yaşayan insannar aalaşȇrlar, ani bu yaz Komrat kasabasında pek kokȇr. Sıcak havada derenin dolayından kokudan yok nicä geçmää.

Komrat kasabasının yaşayankası: «Kokȇr. Bizä lääzım pak hava. O deredän hasta insannar da geçerlär. Diil sadä derenin dolayınısı kokȇr, ama oraya yakın olan evlerin içerleri da kokȇr, yok nicä pençerleri hem kapuları açmaa».

Komrat kasabasının yaşayankası: «Şindiyadan kokmaardı mı? Şindi da kokȇr, herzaman oradan bet koku geler».

Yalpuun deresinin suyunu paklamak  kollektorunu  yaptılar taa sovet vakıdında.  Onun vakıdı çoktan bitti. Onuştan primariya haberledi, ani gelän aftada  eni kollektoru  başlayaceklar yapmaa. Bunun için haberledi Komrat kasabasının primar yardımcısı  Pötr Manol.

Eni kolektoru düzmää deyni harcanmaklar 10 million ley tutacȇk.

Tekst: Zinaida Efremova, video: Sergey Bejenar, montaj: Tatiana Kazaku

preview: nokta.md videosundan skrinşot