Gagauziyanın Bakannık komitetin azaları kablettilär postanovleniyayi bölgemizin su resurslarının geçirilmesi için avtonomiyanın  balansına.

Gagauziyanın Çiftçilik baş bakannıı son yıllarda birkaç kerä danıştı  Moldovanın hükümetinä, Çiftçilik Ministerliinä, ki avtonomiyanın su toplantılarını Gagauziyanın  balansına geçirsinnär. Bunun için haberledi Gagauziyanın Çiftçilik baş bakannıın başı Aleksandr Kendigelän.

ALEKSANDR KENDİGELÄN Gagauziyanın Çiftçilik baş bakannıın başı: «Bizim danışmamızı bir kerä dä  esaba almadılar.Umutlanȇrım, ani  hükümetin eni  azaları bakaceklar bu soruşa başka türlü. Butakım, sizä açıklȇȇrım su sızıntıların inventarizaţiyanın çıkışları için, angıları bulunȇrlar Gagauziyada. Lääzımnı kanonnar hem dokumentlär  işlesinnär deyni,  Bakannık komiteti kableder maasuz protokolu, angısına görä göllerin kullanıcılarını çorbacı saymaa».

Bakannıık komitetin başın işini götürän Vadim Çeban annattı, ne lääzım yapmaa, ki avtonomiyada bulunan göllerdä inventarizaţiyayı geçirmää.

VADİM ÇEBAN  Gagauziyanın Bakannıık komitetin başın işini götürän: «Komisiyalar işledilär, yaptılar inventarizaţiyayı herbir gölä. Sanȇrım, ani eni hükümetlän biz bakacez hepsi bildirimneri, angılarını erindeki kuvetlär açıkladılar. Onnar isteerlär su obyektlerini hem fondlarını geçirsinnär onnarın balansına. Bän düşünerim, ani biz eni hükümetlän bu soruşları çözecez da  su toplantılarına çorbacı olacez».

Göllerin inventarizaţiyasından sora kurulacek onnarın listesi hem kadastra dokumenti hazırlanaceklar.

Tekst: N. Radiş, video: S.Bejenari, montaj: A.Uzun