Pazara, kirez (iün) ayın 30-da, Gagauziyada başkan seçimneri günündä, dolay seçim bölümnerindän kaarä, işleyeceklär Devlet izmetleri Agenstvosu hem dolay politiya bölümneri.     

Kirez (iün)  ayın 30-da, Gagauziyada başkan seçimneri günündä,  Devlet izmetleri Agenstvosu saat 7-dän sabaaylen, saat 9-za kadar avşamneen işleyecek. Bu gün verileceklär nicä herzamankı öla dä bir vakıda kimniklär, (pasportlar). Bunun için haberledi  Komrat dolayın  Devlet izmetlerini  gerçekleyän merkezin başı Nikolay Gerçioglo. Bir vakıda kimnii yaşayannarın  danışmalarına  göra parasız vereceklär. Ama bu iş için insan  lääzım yaşadıı yerdä, yada neredä bu günä yaşȇr, sayıda bulunsun.

Pazar günü,  kirez (iün)  ayın 30-da ,   başkan  seçimnerindä,     seçim  bölümneri poliţiya uzmannarınnan korunaceklar.

Tekst: Z. Efremova,video: S. Bejenar, montaj: M. Kazaku