Bakalavr ekzamennerin çıkışları belli oldular. Onnar için var nicä üürenmää ekzamen merkezindä.

Bakalavr ekzamennerini üüenicilerin 68 % başarılı verdilär. Bu sayı 5% — dä taa çok yaraştırarak bıldırkı çıkışlarlan. Herbir başaran var nasıl görsün kendi işini, üürensin notalarını. Lääzım olarsaydı,  kirez ayın 26-nda hem 27-indä, başarannar var nasıl danışsınnar  apeläţiya için.

Başaran Galina Jorba sevindi, üürendiynän bakalavr ekzamennerin çıkışlarını.

GALİNA JORBA M.Eminesku adına liţeyin başaranı: «Bän başardım Mihay Emineskunun adına liţeyini. Bän ii notalara hepsi ekzamenneri  verdim».

 «Kimi  notalar beni sevindirdilär, ama birkaçı diil pek, butakım isteerim apeläţiyaya vermää».

MARİYA ÇOBANU M.Eminesku adına liţeyin başaranı: «Çıkışlara mutluyum, ama taa düşünecäm, var mı ne diiştirmää. Bütünnä  aldıynan, angı notalara üürendim okulda, onnara da bakalavr ekzamennerini verdim».

«Bana etişmeer birkaç bal, onuştan umutlanȇrım vermää apeläţiyaya. Bütünnä hepsi ekzamennerä sevindim».

Herbir başaran kendi işini bac.edu.md saytında var nasıl baksın. Bu sayta girmää deyni lääzım yazmaa parolü, angısını herbir üüreniciyä okullda verdilär.

Avtor: N. Radiş, video:A. Novak, montaj: A. Uzun