2013 yılın harman (iyül) ayında Moldova Devletin hükümeti kabletti kararı, angısına görä Milli mediţina sigortalamak kassası, devlet gemodializ bölümnerinnän finanslamak için annaşmakları diil lääzım kursun. Kirez ayın 30 –dan Komrt dolay bolniţasının gemodializ bölümü artık finsalanmaycek.

Moldova devletin hükümeti verdi izin Milli mediţina sigortlamak kassasına kurmaa annaşmakları sigortlamak için sade o gemodializ  kurumnarınnan, angıları yarı-yarıya özel hem devlet partnörluuna görä kendi işini götürerlär. Butakım, orak (iyül) ayın birindän Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün  paţientleri lääzım olacȇklar bu proţedura için Kaula yada Kişnova gitsinnär.  «Haber, ani bu bölüm kapanȇr kirez ayın 30-da bizi korkuttu», söleer Elena Deli. O artık 8 yıl üç kerä aftada burayı dializ için geler.

Komrat dolay bolniţasının başı Elena Novak diil bir sıra bu bölümün hastalarınnan buluştu, herbirin bakışını üürendi hem esaba aldı. Bölä, bakmayarak ona, ani kirez (iyün) ayın 30-dan beri gemodializ bölümü finsalanmayacek, bolniţanın öndercileri ötää dooru işlemää hem hastaları kabletmää kararını aldılar. «En lääzımnı  ilaçlar bizdä var, onnar birkaç aya eterli olacêklar, kalanını bolniţa kendisi satın alacek», — haberledi Elena Novak.

Üç sıra Komrada Taraklıdan geler Mariya Arnaut. O seviner, ani makar taa birkaç ay bölüm kapanmayacek.

MARİYA ARNAUT Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Kaula hem Kişinova gitmää istämeeriz. Burada doktorumuz ii, sınaştık ona hem kalanı izmetçilerinä. Hepsimiz isteeriz burada  kalmaa».

«Gemodializ proţeduraları bizä yaşamaa kolaylık vererlär», — söleer Stefanida Bogdan. Bu bölümä 7 yıl geeri gezmää başladı. O söledi, ani  burada profesionallar işleerlär.

STEFANİDA BOGDAN Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Doktorumuz ii, kalan medik izmetçileri da bizä büük yardım vererlär. Başka neredä bizi bölä  bakaceklar? Birerdä».

Stefanida Bogdan istämeer gemodializ bölümü kapansın.

STEFANİDA BOGDAN Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Sadece burada. Kişnova hem Kaula istämeerim. Saalıım ölä da yok. May bişey görmeerim. Ayaamı kestilär, kendim gezämeerim. Var mı nasıl bän bu halda yola çıkayım? Devlet öndercileri bunu düşünerlär mi?».

Hep bu soruşu kendi – kendinä düşüner Natalya Lazar. O şüpelener, ani Komrat dolay bolniţasının öndercilerin kararı bölümün ötää dooru işlemesi için günün birindä diişecek, çünkü devlet kuvetleri buna var nasıl izin vermesinnär.

NATALYA  LAZAR Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Biz asmada bulunerız. Onnar var nasıl bir gün gelsinnär da desinnär: Bölüm kapanȇr! Bizä bişey sölämeerlär».

Aftada üç kerä, onbir yıl, Natalya Lazar Komrada Çimişliyadan geler. O urgulȇȇr, ani böbrek derdinnän hasta insannara yolda zor geler, onnarın halları taa yufka olȇr.

NATALYA LAZAR  Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Yol öldürer. Bän kendim maşinaylan gelerim da zor. Avtobusta sa taa da zor. Haliz yazın bu sıcakta».

Dializ proţeduralarını Komrat dolay bolniţasının bölümündä 28 kişi geçer: Komrat, Çadır hem başka dolaylardan. Kantemir dolayın Vişnövka küüyünün yaşayanksı Ekaterina Serjant birkaç ay geeri İtaliyadan evä döndü, orada birbuçuk yıl dializ proţeduralarını kabletti. Burada Moldovada doktorlar ona taa bir diagnoz koydular — şeker hastalıı, angısından onun ayaanında gangrena başladı.

EKATERİNA SERJANT Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Sol ayaamı kestilär. Bolniţada yattım. Şindi dializa eşim maşinaylan getirer».

Ekaterina Serjant urgulȇr, ani Kaula dializa yolu enseyameycek.

EKATERİNA SERJANT Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Vişnövkadan Komrada kadar 20 kilometra. Kaula sa yol taa uzak».

«Gemodializ bölümün kapanması Komratta bizi ölüm halinä var nasıl getirsin»- sölerlär paţientlar. Natalya Lazar urgulȇȇr, ani bu proţedurasız onnar çok yaşayamayaceklar.

NATALYA  LAZAR Komrat dolay bolniţasının gemodializ bölümün paţienti: «Bir afta bekim sürtecez. Kim diil çoktan geler burayı bekim iki – uç afta dayanabilecek, ama biz bir afta, taa zeedä diil».

Komrat dolay bolniţasının bölümündä var ölä hastalar, angıları bu proţeduralara artık 14-17 yıl  gezeerlär. Onnarın yaşamaları sıkı baalı gemodializ aparatlarına hem proţeduralarına. Gemodializ bölümün paţientları umutlanêrlar, ani Moldova devletin eni hükümeti brakmayacek bu bölüm kapansın.

Tekst: V.Kerman, video: A.Novak, montaj: M.Kazaku