Komrat dolay bolniţasının hızlı medik yardımı departamentindä tomograf şindiyädän işlämeer. Bu olêr sebep ona, ani yaşayannarın çoyu tomografiya aaraştırmaklarını özel mediţina kurumnarında lääzım geçsinnär.

 Komrat dolay bolniţasının eni yapısı, neredä durȇr tomograf, düzüldü Türkiye hükümetin para yardımınnan. O açıldıydı 2018-ci yılın canavar (oktäbr) ayında. Bundan sora belli  oldu, ani  tomograf için oda lääzımnı tehnika parametralarına uymêêr. Bu problema şansora sekiz ay çözülmeer. Tomografiya odası lääzım açılsın nekadar taa izlı, neçin ki diil hepsindä var para tomografta yapılan paalı aaraştırmaları için ödemää özel ilaçlamak kurumnarında.

VALERİY KRAVÇENKO nevropatolog: «Tomograf lääzım işlesin. Bizä söledilär, ani o eni aparat. O taa ii hem  şindiki standartlara uyȇr. Problema onda, ani yapı lääzımnı istediklerä uymêêr. Çekettilär  odayı diiştirmää, ama o taa işlämeer. Tomograf  lääzım, neçin ki gecä vakıdında bolniţaya aar hastalar düşerlär da tomografın yoksuzluu zorladȇȇr mediklerin işini da hastalar vakıtlan lääzımı yardımı kabletmeerlär».

 «Lääzım kurmaa tehnik koşullarını, ki tomgraf işlesin da insan geçäbilsin bakılmayı», — nışannadı Komrat dolay bolniţasının başın yardımcısı Konstantin  Yanioglo.

Gagauziyanın yaşayannarı sayȇrlar, ani mediţina tertipleri lääzım dooru kullanılsınnar.

« Lääzım hepsi Komratta olsun. İnsan diil lääzım Kişinova gitsin, neçin ki insanda para yok».

« Taa islää, ki Gagauziyada hepsi olsun da insan Kişnova gitmesin. Lääzım hepsi tertiplär ii halda olsunnar da insan taa ilin mediţina izmetlerini kabletsin».

 Türkiye tarafından verilän medik tertiplerin çoyu işleerlär hem lääzımnı uurda kullanılȇrlar. Ama  bolniţanın kimi bölümnerindä yok koşullar hastalar için. Yok buz dolapları hem kondiţionerlar, annattı Konstantin Yanioglo.

Medik kurumnarında tertipleri var nasıl yakın on yıl kullanmaa. Bu yazdırılı dünnäarası standartlarında. Kullanmak için medik tertipleri geçirilerlär metrologiya kontrolündän.