Kandidatları desteklemäk için agitațıya taa sık İnternettä, soțıal mediyalarında (Facebook, Odnoklasniki hem YouTube) hem cannı videokonferențiyalarında yapılȇr. Bölä çıkışlar belli edildi bu seçim kampaniyasını gözledän Piligrim-Demo cümnä kurumun otçötunda, angısı hazırlandı halklararası ekspertlerin yardımınnan, haberler nokta.md.

Kirez (iyün) ayın 7-dä Gagauziyanın merkez seçim komisiyası kandidatların registrațıyasının başarılmasını bildirdi. Butakım kandidatların listesinä girdi 4 kişi: İvan Burgucı, Sergey Çimpoeş, Dmitriy Manol hem İrina Vlah.

Sergey Çimpoeş hem İrina Vlah harcandılar reklama panolarına, bannerlerä, bukletlerä hem gazetalara yaymaa deyni kendi kandidat programalarını. Kıpçak hem Kazayak küüyülerindä insannar seçimneri gözledän misiyasına dedilär, ani tiparlanan agitațiya materialları hepsinä etmer, da interneti kullanmayan yaşayannar seçimnär için pek az ne bilerlär.

Sergey Çimpoeş hem İrina Vlah seçicilärlän buluşȇrlar. Bundan karä İrina Vlah katılȇr dinni hem başka büük hem görülän olaylara. Onun pay alması erli kuvetlerinnän hazırlanmış toplantılarda (primariyalarlan hem Bakannık Komıtetin strukturalarınnan), ölä nicä Çöşmä küüyün primariyasınnan hem Kultura bakannıınnan hazırlanmış Kultura Evin açılması, Çadır – Lunga primariyasınnan hazırlanmış biçikleta marafonu, şüpelendirer administrativ kolaylıklarının kullanmasında, — nışannanȇr otçotta.

Gagauziyanın Başkanın seçimneri bu yıl kirez (iyün) ayın 30-da geçeceklär.