«Aylä hem onu korumak perspektivaları» — bu tema geniştän açıklandı konferențiyada Komrat Devlet Universitetindä. Olay baalı  Moldovada geçirilän aylä yılına.

 «Aylä özellikleri, baalantıları hem zenginnikleri» — böläydi konferentiyanın teması, angısı hazırlandı hem yapıldı Gagauziyanın M.Maruneviç adına Bilim –aaraştırmak merkezin uzmannarınnan. Konferențiyaya katılan Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov, danışarak musaafirlerä hem konferenţiyanın katılannarına, nışannadı, ani bölä toplantılar pek lääzımnı hem faydalı gençlerimizä deyni.  Sergey Anastasov çizgiledi, ani ona görä — aylä — yaşamasının maanası.

«Aylä paalılıklarını korumaa hem onnarı ilerletmää — önemli bir iş, angısını lääzım yapmaa», — sayȇr aaraştırıcı Mariya Kopuşçu.

«Biz hem bizim evlad boylarımız diil lääzım unudalım adetleri, angılarını gagauzlar kurdular hem korudular», — sayer aaraştırıcı Grigoriy Radov.

Hepsi pay alannar  kayıl oldular onunnan, ani aylä önemli eri insanın yaşamasında kaplȇȇr hem herbir iştä yardımcı olȇr.

Konferentiyanın sırasşnda gösterildi «Aylä» dokumental filmi. Bundan sora payalannar bölündülär iki ayırı sekţiyaya, angılarında bakıldı temalar: «Aylä adetleri gagauz halkın istoriyasında» hem «Aylä institutu Moldovada, problemalar hem perspektivalar».

Avtor: Natalya Andrieş