Bucak küüyündä derenin sınırlarını genişlederlär. Şindiyädän o küüyün yaşayannarına büük problemaları getirärdi. Bu proekt giriştiriler Şveyţariya hem Avstriya devletlerin ilerlemäk agentstvoların yardımınnan.

Bucak küüyündä derenin paklamak işleri şansora bitkiya yaklaşȇrlar. Bitkiyadak saazlıkları hem moliti deredän çıkarmaa kaldı. Proektin finanslanması hem neetleri için taa derindän annattı proektin öndercisi.

VLADIMIR KARA proektin öndercisi: “Bizim cümnä kurumumuz taradı grantı. Proektin neeti Bucak küüyünün  deresini saazlıklardan paklamaa hem taa derin yapmaa. 50 evdä, angıları yakın dereyä bulunȇrlar, maazalar sık suylan dolȇrlar. Bundan kaarä, kuru saazlıklar var nasıl yangının olaylarına da getirsinnär. Proektä görä biz geçirdik üürenicilerä deyni ekologiya uurunda seminarı, angısında onnara annattık,  nicä lääzım kendini derelerdä götürmää, hem annattık suyun faydası için”.

Bucak küüyünün yaşayanı Tatyana Şamova çizgiledi, ani proekt  çözecek  yaşayannarın problemalarını.

TATYANA ŞAMOVA  Bucak küüyünün  yaşayanı: “Bizim deredä, Bucak küüyündä, giderlär paklamak işleri. Bizä deyni bu pek önemli. Neçinki kuru saaz vardı nasıl getirsin yangına”.

Bucak küüyünün primarı Nikolay Dudoglo açıkladı, ani pak derä yaşayannara deyni bir ii dinnenmäk eri var nasıl olsun.

NİKOLAY DUDOGLO Bucak küüyünün primarı: “Büünkü günä bu işlerin taa zeedesi bütündän yapıldı. İsteerim sölemää, ani bu uurda çalışmaya engel etti hava durumu. Yamurların beterinä biz vakıtlan saazları biçämedik, onuştan yapamadık bu işleri. Bän sanȇrım, ani yakın vakıtta biz proektä görä işleri başaracez, bu saazlar biçileceklär, da çalışmalar Yalpug derenin boyunda biteceklär. Bu uurda işlär yapıldılar  taradılmış proektin  yardımınnan. İlk sıkıntı, angısı debeştidi bizi oldu o, ani  insannarın maazaları suylan dolardılar. Derenin paklamasından sora su maazalardan gitti, insannarın çoyu kurtuldular bu beladan. Bundan kaarä bizdä çok yaban hayvannarı peydalandı, angıları aullara yakın büyän saazların içindän çıkȇrlar. Saazların biçilmesi yardım edecek kurtulma bu zararcılardan”.

Bu proektin yardımınnan   primariya  lääzımnı finansları kabletti. Onnarın yardımınnan paklamak işlerini yapaceklar Komrat kasabanın sınırına kadar.

Avtor: N. Radiş, video: Andrey Novak, montaj:Tatiana kazaku