Resimci Svetlana Panaitova  Komrat kasabasının Kemal Atatürkun adına türk bibliotekasında resim sergisini açtı. Orada türlü janralarda olan 22 yaradıcılık işi sergilener.

Bu sergiyä koyulan resimnär 4 yılın içinda yazıldı. Resimciyi ana tarafı, tabiat hem yakındakı insannar bu işä karşı duygulandırardı.

SVETLANA PANAİTOVA resimci:

«Sergiyä natürmort ekspoziţiyalarımı çıkardım. Onnarı sürealizmä stilindä resimnedim. Siz kendiniz var nasıl onnarı göräsiniz hem kendi bakışlarınızı açıklayasınız.Sanȇrım, ani sergi pek meraklı oldu.»

Komrat Atatürk biblioteksının başı Vasilisa Tanasoglo urguladı, ani sergi pay alannara sevinmelik getirer.

Serginin  musaafiri Lüdmila Arnaut kendi duygularınnan paylaştı.

«Pek beendim sergiyi. İkinci sıra burayı gelerim, isterim taa gelmää.Resimnär pek gözäl yazılı. Sanȇrım, ani bölä sergi diil bitki sıra  geçer. Sevinerim, ani Komratta   var  bölä olaylar. Hepsinä nasaat ederim gelsinnär da görsünnär bu sergiyi.»

Sergi orak (iyül) ayın 22 kadar açık olacek. İnsannar  var nicä   gözäl yaz sergisini Komrat türk bibliotekasında siiretsinnär.

Avtor: Zinaida Efremova, video: Andrey Novak