Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezi hem Moldovanın Kultura varlıı İnstitutu geçennerdä Kazayak küüyün kenarında bulunduu orta asirlerdän kalan nogay tatarların mezarlıında ortak arheologiya kazıları yaptı, haberler Ana Sözü.

Nicä bidirdi Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA, “Proekt Gagauziya İspolkomun kararına görä aslıya çıkarıldı. Bu mezarlık bulundu 2005-ci yılda Kazayak küüyün poyraz-günduusu tarafında Kazayk-Çadır yolunun boyunda. Burada lääzımdı nekadar tez kazı yapmaa. Zerä yaamurlar hem eriyän karların suları yok ederlär bu mezarları. Bundan kaarä yakında insannar sarı toprak alêrlar da bundan da mezarlar yokedilmäk durumuna geldilär”.

İrina KONSTANTİNOVA açıkladı, ani “kazılar yapıldı 16×5 metralık bir erdä. İki afta vakıdın içindä bulundu 17 mezar, neredä gömülü büük insannar hem uşaklar. Hepsi mezarlar dört köşeli, onnarda var setlär, minalar hem basamaklar”.

Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru bildirdi, ani kemiklerdän kaarä burada salt bir uşak mezarında üzä çıkarıldı bronzadan yapılan bir küpä esabı.

Açıklandı, ani başlayıp Orak ayından (iyül) burada taa iki ay kazı yapılacek hem Sankt-Peterburgtan gelecek arheologrlar bulunan kemikleri inceleyeceklär.

 

Foto: gagauzinfo.md