Tomay küüyünün  yaşayanı Pötr Borisov danıştı GRT cümnä kompaniyasına açıklayıp, ani  yufka kolaylıklarlan insannar devletin yardımını duymȇȇlar. Şindiyädan Pötr  ikinci   grupada bulunardı, ama diil çoktan Kişinöv kasabasının mediţina komisiyası geçirdi adamı  üçüncüyä.Taa derindän bizim süjetimizdä.

Tomay küüyünün yaşayanı Pötr Borisov  usta işlärdi. 27 yıl bu uurda işledi, 25 evdän zeedä küüdä yaptı, 11 yıl da bekçi işledi. Şindi bu adam zor durumda bulunȇr,  pek  gezämer, tansionu üüsek hem şeker hastalıı da var.

Pötr  danıştı kendi soruşlarınnan Kişinöv kasabasının mediţina konsiliumuna, ama faydasız. Soruş kaldı çözülmedik. Komratta  Halk advokatların filialın başı Svetlana Mironova haberledi, ani  adam var nicä enidän danışsın  kendi soruşununnan  mediţina konsiliumuna.

SVETLANA MİRONOVA halk advokatı: «Bu yaşayan bilmärdi, ani onun var hakı enidän danışmaa mediţina konsiliumuna, enidän danışmak için vakıdı geçtiydi. O kabledärsä ilaçları, onun durumu var nicä diişsin ya ii, ya da kötü uura, herbir insanda başka türlü olȇr. Ama o lääzım barabar işlesin mediţina kurumnarınnan.»

Svetlana Mironova urguladı, ani invalid grupası veriler insana bakarak onun hastalıklarına hem dokumentlerinä, angılarını o devlet  hem dolay mediţina  kurumnarında topladı.