Baurçunun İskra sokaanda yaşayannarın danışmasına görä bölgä komisiyası kontrol etti toprak kayması olan eri, haberleer dolay administrațıyasının ofițial saytı. Komisiyanın azalları: Gagauziyanın düzmäk baş bakannıın uzmannarı, Hatalı olayları yok edän bakannıın öndercileri, Çadır – Lunga dolay administrațıyasının temsilcileri hem Baurçu küüyünün başı.

Komisiya belli etti, ani topraan kayması ilerler, da bunun beterinä yolun geçmäk eri daraldı kritik noktayadan – 4 metraya kadar. Toprak kayması erindä var insannarın evleri dä. Onnarın duvarlarında oluşan çatlaklar gündän günä genişlener.

Erli yaşayannar annadȇrlar, ani toprak burada kayer 1993 yıldan beeri. Ozaman İskra sokaan genişlii 9 metraydı. Büün sa daraldı 4 metrayadan.

İnsannar çok kerä kendi kuvedinnän topraan kaymasını durgutmaa savaştılar, ama başaramadılar.

Toprak kaymasını durgutmaa deynı lääzım çok türlü geologıya uurunda aaraştırmaları yapılsın.

Foto: Çadır – Lunga dolay administrațıyasının saytından