Tomay küüyün «Evcääz» uşak başçası bir yıl geeri düzmäk işlerinä kapandıydı.    Düzmäk işlerindän sora o genä uşakları, anaları-bobaları hem yaslanın uzmannarını sevindirer.

Uşak başçasında diiştirildi yapının örtüsü hem düzüldülär hepsi odalar. Bütündän diiyştirdilär erleri, tavannarı, elektrika hem kanalizaţiya sistemalarını. Bu işlerä  yakın 1.5 mln ley arcanıldı.

MARİYA TERZİ uşak başçasının başın işini götürän

«Diiyştirildi örtü, içända grupalarda hepsi duvarları düzelltilär, yısıtmak hem elektrik sistemalarını diiştirdilär, tualetlerdä unitazları, rakovinaları diiyştirdilär. Tavannar, erlär – hepsi oldu nicä lääzım. Aldık eni mebel uşaklara. Bitirdilär yolu, bütün territoriyayı diiyştirdilär. Biz böldük territoriyayi trotuar plitkasınnan hem yolu taa trasaya kadar örttük»

Uşak  başçasının öndercileri  plana koyȇrlar  yaz saçaklarını yapmaa hem yapının dolayında tokatları koymaa.

Büünkü gündä «Evcääz» uşak başçasına 120 zeedä uşak gezerlär. «Evcääz»  uşak başçasın kendi filialı  da var, orayı 60 uşak gezer.

Zinaida Efremova, Sergey Bejenar, Aleksandr Uzun